ما بهترین تجربه یادگیری جهان را تصور می کنیم.

دوره های دوره گردی برای هر یک از گروه های سنی مختلف و مهارت های مختلفی وجود دارد.

ما تورور هستیم.
جامعه یادگیری آنلاین

در Turitor ، ما معتقدیم که همه باید این فرصت را داشته باشند که از طریق فناوری پیشرفت کنند و مهارت های فردا را توسعه دهند. با ارزیابی ها ، مسیرهای یادگیری و دوره های نویسندگی توسط کارشناسان صنعت.

5016+

دوره

برنده

جایزه

15600+

دانشجو

#دسته بندی های برتر موضوعات محبوب

#دوره ها دوره های ویژه

#نظرات آنچه دانشجویان می گویند

نحوه پیش بینی و سازگاری با آخرین روندها و دیجیتال را کشف کنید

#اخبار خبرها و رویدادها

نحوه پیش بینی و سازگاری با آخرین روندها و دیجیتال را کشف کنید

https://mjahmadian.com/author/mainadmin/

9 فایده شگفت انگیز یادگیری زبان انگلیسی که شما را

تصمیم به یادگیری زبان انگلیسی در هر مقطعی از زندگی

https://mjahmadian.com/author/mainadmin/

کاربرد زبان در زندگی افراد چیست و چرا امروزه یادگیری

برای بسیاری از افراد به خصوص آن قشری که یادگیری